Այստեղ ոչինչ չկա․․․

Երեւի շփոթվել ես, թե մոլորվել ես․․․ Դե հիմա․․․

Հետ վերադառնալ